ANBI

ANBI

ANBI status en schenkingen

Stichting Concerten Vlissingen is vanaf 18 april 2018 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

U kunt daardoor fiscaal voordelig een schenking doen aan onze stichting.

U kunt onze stichting financieel ondersteunen met een eenmalige of periodieke gift.

Eenmalige giften zijn aftrekbaar voor zover het totaal aan eenmalige giften meer bedraagt dan 1% van uw verzamelinkomen, of ten minste € 60. De maximumaftrek bedraagt 10% van uw verzamel inkomen. Door invoering van de Geefwet is het mogelijk een extra aftrek van 25% te claimen van het bedrag dat u daadwerkelijk geschonken heeft, tot een maximum van € 1.250.

Vanwege de drempel van 1% bij de eenmalige gift is het aantrekkelijk om te kiezen voor een periodieke schenking.

Een periodieke gift is een jaarlijkse schenking voor minimaal 5 jaar, welke is vastgelegd bij de notaris. Periodieke giften geven u de mogelijkheid om het betaalde bedrag volledig af te trekken voor de inkomstenbelasting. Er geldt dan geen drempel of maximum waardoor het belastingvoordeel van een periodieke gift bijna altijd groter is dan dat van een eenmalige schenking (donatie) en kan oplopen tot zelfs meer dan 52% van het betaalde bedrag. Ook bij de periodieke gift geldt de Geefwet, waardoor een aftrek van 25% extra per jaar mogelijk is.

In het kader van transparantie en verantwoording worden onderstaande gegevens openbaar gemaakt.

Naam
Stichting Concerten Vlissingen, werkend onder de naam ConcertenVlissingen.

Aanvraag
Stichting Concerten Vlissingen heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd waarmee het fiscaal als een goed doel wordt aangemerkt.

RSIN
858723475

Contactgegevens
Postadres: van Kleffenslaan 76 4334 HK Middelburg
Telefoon: 0622988196
E-mail: info@concertenvlissingen.nl

Doelstelling
De Stichting stelt zich ten doel : het bevorderen en laten uitvoeren van klassieke muziek op een of meerdere locaties in Vlissingen en omstreken.

Beleidsplan
Vanaf 2014 organiseerde een werkgroep onder de naam ConcertenVlissingen 18 kamermuziek concerten op zondagmorgen en een masterclass. ConcertenVlissingen is vanaf 18-04-2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting Concerten Vlissingen met dezelfde werknaam.

De Stichting zet zich in voor de belangen van m.n. jonge getalenteerde musici en klassieke muziekliefhebbers.

Aan de concerten verwante activiteiten als muzieklezingen, concertdiners e.d. zullen vanaf 2022 in het Fletcher Hotel Arion aan de Boulevard Bankert te Vlissingen plaats vinden.

De concerten worden voornamelijk verzorgd door jonge beroepsmusici welke tot de top van Nederland en daarbuiten behoren. We willen daarmee talentvolle musici een podium bieden naar een succesvolle carrière. De masterclass wordt gegeven aan pianoleerlingen uit de talentenklassen en conservatorium studenten in Zeeland.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter/secretaris Jos Jobse, Penningmeester Loes Verkroost, Bestuurslid en muzikaal adviseur Natalia Pavlova

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning, behoudens een eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

ConcertenVlissingen organiseert sinds 2014 concerten klassieke kamermuziek op de 1e en 3e zondag in de maand, vanaf september tot mei. Vanaf 2018 zijn de concertactiviteiten ondergebracht in de Stichting ConcertenVlissingen waardoor er financieel meer mogelijkheden ontstaan. Op 2 september 2018 vond het openingsconcert plaats in het muZEEum te Vlissingen. Vanwege Corona moesten we na 2 seizoenen in het muZEEum gehuisvest te zijn in 2020 noodgedwongen verhuizen naar de ruimere locatie Sint Jacobskerk en later vanwege het niet meer beschikbaar zijn van de kerk in 2022 naar het Fletcher Hotel Arion aan de Boulevard Bankert te Vlissingen.

Financiële verantwoording

Jaarrekening ConcertenVlissingen seizoen 2021/2022